Στην ακαδημία Coffeebrands Academy οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν όλα τα μυστικά για τις σωστές μεθόδους παρασκευής ενός πραγματικά ποιοτικού καφέ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Κορίνθου 371 & Τριών Ναυάρχων

τηλ. 2610 879 111
info@coffeebrands-academy.gr
www.coffeebrands-academy.gr

enjoy...happy holidays!

 Στην ακαδημία Coffeebrands Academy οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να μάθουν όλα τα μυστικά για τις σωστές μεθόδους παρασκευής ενός πραγματικά ποιοτικού καφέ.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Κορίνθου 371 & Τριών Ναυάρχων

τηλ. 2610 879 111
info@coffeebrands-academy.gr
www.coffeebrands-academy.gr

enjoy...happy holidays!

© Coffeebrands.com.cy All Rights Reserved 2016

© Coffeebrands.com.cy All Rights Reserved 2016

© Coffeebrands.com.cy All Rights Reserved 2016