H

a

v

e

y

o

u

e

v

e

b

e

a

n

.

.

.

r

 

Megisto ?

C

b

scroll για να εξερευνήσετε

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της εταιρείας Coffeebrands είναι τα

προϊόντα της. Βλέποντας πως οι καταναλωτές πλέον αναγνωρίζουν και δίνουν βάση στα ποιοτικά ροφήματα η εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει στα προϊόντα της με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία μιας γκάμας που θα εξασφάλιζε όχι μόνο την σταθερή ποιότητα  αλλά και την αποκλειστική παροχή των προϊόντων αυτών στα "μπλε καφέ". 


Πλέον υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων σχεδιασμένα να θέσουν την βάση παρασκευής ενός τέλειου ροφήματος με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την μοναδική γεύση.

Προϊόντα για επαγγελματική χρήση

(Foodservice)

Προϊόντα λιανικής πώλησης

(Retail)

Coffee

Coffee

beyond

Have you ever bean...

our

coffee

products

beyond

coffee

Ένας από τους βασικούς πυλώνες της εταιρείας 

Coffeebrands είναι τα προϊόντα της. Βλέποντας πως οι καταναλωτές πλέον αναγνωρίζουν και δίνουν βάση στα ποιοτικά ροφήματα η εταιρεία αποφάσισε να επενδύσει στα προϊόντα της με αποκλειστικό σκοπό την δημιουργία μιας γκάμας που θα εξασφάλιζε όχι μόνο την σταθερή ποιότητα  αλλά και την αποκλειστική παροχή των προϊόντων αυτών στα "μπλε καφέ". 


Πλέον υπάρχει ένα χαρτοφυλάκιο προϊόντων σχεδιασμένα να θέσουν την βάση παρασκευής ενός τέλειου ροφήματος με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την μοναδική γεύση.

b

C

coffee

our

beyond

products

coffee

Megisto Espresso pods (18)

Megisto beans & ground espresso 250gr

Barrcino

1kg

Megisto beans

3kgs

 

Megisto ?

 

Megisto ?

Megisto Espresso pods (18)

Megisto beans & ground espresso 250gr

Blueccino

1kg

Megisto beans

3kgs

Megisto ground espresso & beans

Megisto beans & ground espresso 250gr

Megisto Espresso pods (18)

Blueccino

1kg

Megisto beans

3kgs